Hotellpriser i Europa på väg uppåt

Åre, Ystad och Varberg är den trio städer i landet med högsta hotellpriser i april, enligt hotellsöksajten Trivagos hotellprisindex. Prisjämförelsen för vårmånaden illustrerar också att Europa generellt präglas av stigande hotellpriser.

Priserna i Varberg och Båstad har inte varit så här höga sedan i juli i fjol och Ystad närmar sig sina junipriser. Det är ovanligt att ett sådant prislyft sker så tidigt på året, konstaterar Trivago. Stockholm kommer först på fjärde plats i apriljämförelsen med ett snittpris för ett hotellrum på 1476 kronor per natt. Jämfört med dyrhotellplatsen Åre är huvudstadens hotellrum drygt 200 kronor billigare. Snittpriser på över 1400 kronor har också Strömstad och Kiruna. 

Billigaste hotellrummet i Sverige i april hittas i Luleå, följt av Gävle, Eskilstuna, Karlstad, Rättvik och Norrköping. Per natt kostar en övernattning i dubbelrum, i snitt, från 949 kronor i Norrlandsstaden till 993 kronor i östgöstastaden.

Källa: http://www.svd.se/naringsliv/hotellpriser-i-europa-pa-vag-uppat_3477064.svd

Kom och lyssna på Claes-Göran Österlunds intressanta föreläsning i Katrineholm den 24 april

Under 2013 ökade antalet utländska besökare i Sörmland med 3 %. Hur kan jag som
företagare öka antalet internationella besökare?

Claes-Göran Österlund, Hotelldirektör, Årets entreprenör 1997, VD Göta Kanal och mannen bakom upplevelseområdet ”Sluss och Kram” delar med sig av sin framgångsrika karriär inom besöksnäringen.

Följ med på en spännande och fascinerande resa hur turismnäringen genom samarbeten och internationalisering kan skapa starka säljbara varumärken till en bred internationell
kundgrupp – allt baserat på praktisk erfarenhet, utmaningar och framgångsrecept
Föreläsningarna syftar till att inspirera deltagarna att starta sin egen resa mot den outnyttjade potentialen.

Göran Holmgren, Östsvenska Handelskammaren informerar om grunderna i internationell affärsutveckling och internationella affärsrelationer.

Ola Nilsson, vd STUA informerar om Sörmlands arbete med att fördubbla besöksnäringen i Sörmland.

Välkommen med din anmälan till: info@east.cci.se senast den 22 april. 
24 april kl. 9.30 – 12.30 i Katrineholm. Safiren, Drottninggatan 19.

Sörmlands turismutveckling AB i samarbete med Östsvenska Handelskammaren.

Götakanalmainlogo

Välkommen till VisitSörmland!

Nu erbjuds företag inom besöksnäringen i Sörmland att bli en del av den nya besöksportalen VisitSörmland!

Detta ska VisitSörmland åstadkomma:
• Bygga Sörmlands position som Sveriges slottsdestination
• Sälja exportmogna erbjudanden i fyra profilerande teman
• Erbjuda bokningsbara produkter och paket online
• Möjliggöra relation med besökare före, under och efter resan
• Fungera som en samverkansplattform för företagen i besöksnäringen

Läs mer om erbjudandet här!

Låter det intressant? Klicka på länken INTRESSEANMÄLAN NÄTBUTIK eller kontakta:

Projektledare Jonas Forsmark, 070- 939 69 00.
Redaktionen STUA
stua@stua.se
0155-22 27 70

Kolmården bygger världens bästa träberg- och dalbana

I sommar inleds arbetet med Wildfire på Kolmården. Genom att hämta inspiration från några av världens främsta berg- och dalbanor, tillföra ny teknik och nya idéer samt placera banan i Kolmårdens natursköna miljö skapas Wildfire, världens bästa berg- och dalbana i trä.  När Wildfire invigs på Kolmården under våren 2016 kommer den att vara Skandinaviens snabbaste och högsta berg- och dalbana och den snabbaste träbanan i Europa. Investeringen uppgår till 110 miljoner kronor.

– Vår ambition har länge varit att bygga världens bästa berg- och dalbana på Kolmården. Utmaningen har varit att utveckla en bana i världsklass som passar väl in i det dramatiska landskapet och inte kompromissar med våra höga krav på djurhållning eller gästupplevelser. Det är först nu modern teknik har gjort det möjligt. Vi är fantastiskt glada över att drömmen äntligen kan bli verklighet, säger Johan Tidstrand, Parks and Resorts huvudägare.

– Wildfire, och andra satsningar i parken, görs i syfte att utveckla Kolmården till Sveriges ledande upplevelsedestination. Genom att kontinuerligt utveckla parken blir Kolmården ett ännu starkare besöksmål och vi kan locka hit fler gäster. Det ger oss möjlighet att nå ut bredare med våra folkbildande insatser, säger Mats Olsson, Kolmårdens vd.

Källa: www.kolmarden.com

Stolt Mat i Sörmland

Nu tas nästa steg i att förverkliga Sörmlands matstrategi. Projektet samfinansieras av Länsstyrelsen i Södermanland, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och Sparbanken Rekarne AB. Styrgruppen för Stolt mat i Sörmland: projektledare Bengt Jansson, landshövding Liselott Hagberg, Ola Nilsson vid Sörmlands turismutveckling (adjungerad), Viking Jonsson vid Regionförbundet Sörmland, Hans Kindahl från Sparbanken Rekarne och Lennart Larsson från Sörmlands sparbank.

Uppdraget för den nye projektledaren, Bengt Jansson, blir att arbeta som samverkanskoordinator för att utveckla konceptet ”Stolt mat i Sörmland”. Det innebär att projektledaren ska:

  • Koordinera olika mataktiviteter i länet och se till att det sker ytterligare insatser, vilka till stora delar ska drivas och genomföras av mataktörer i länet.
  • Samla till en gemensam agenda kring den sörmländska maten för att öka länets attraktionskraft.
  • Skapa produktiva, innovativa mötesplatser för hela matbranschen.

 I visionen för matstrategin står följande:

  • I Sörmland tar vi på ett medvetet sätt tillvara på matens alla möjligheter.
  • Vi förädlar, säljer och äter allt mer sörmländsk mat.
  • Vi är stolta över vår matkultur som bidrar till ett godare liv för länets invånare, matproducenter, krögare och besökare.

För mer information om projektet, kontakta projektledaren Bengt Jansson: e-post: bengt.jansson@spiderevent.se, tel. 070-598 05 55.  

Här hittar du strategin!

Stolt Mat

Svensk Destinationsutveckling AB partnerägt 31 mars 2014

Svensk Destinationsutveckling AB bildades 2011 av VisitSweden, Svensk Turism och
Swedavia för att säkerställa att den Nationella Strategin för tillväxten i svensk besöksnäring
används för att stärka svenska destinationers attraktionskraft hos utländska besökare.

Bolaget har framgångsrikt arbetat efter den nationella strategins mål och riktlinjer under drygt tre år. Fokus har varit att enbart arbeta med destinationer som bedömts ha potential att bli mogna för export. Andra uppdrag inom besöksnäringen skulle bolaget inte engagera sig i. Det har dock visat sig att efterfrågan på bolagets tjänster finns i en betydligt större marknad. För att ta vara på denna efterfrågan breddas nu bolagets affärsidé och marknad. Samtidigt ges bolaget bättre möjligheter att utveckla unika allianser och partnerskap.

Bolagets hittillsvarande ägare har kommit överens om att överlåta verksamheten till
bolagets medarbetare. och med detta känner de sig också friare att i framtiden upphandla
bolagets tjänster utan att det ska uppfattas som att man favoriserar det egna bolaget.

De nya ägarna tog över bolaget den 31 mars 2014. Dessa ser också nya affärsmöjligheter i att på sikt vidga kretsen av aktiva ägare med verksamheter som ger än större kraft åt bolagets bredare affärsidé och större marknad.

De medarbetare som tar över bolaget är fyra erfarna managementkonsulter; Tord Carnlöf
bl a f d VD i Bohlin & Strömberg, Gunnar Backlund, medgrundare och f d VD i management R konsultföretaget Askus, Johan Willis, managementkonsult i Askus och innan han tillträdde sin befattning i Svensk Destinationsutveckling ledningsstrateg i VDs stab hos Storstockholms Lokaltrafik, Johan Olofsson, managementkonsult med lång erfarenhet inom besöksnäringen och entreprenör med egna företag inom media och musik.

De egna resurserna kompletterar bolaget med ett brett nätverk av nära samarbetspartners
med specialiteter inom områden som varumärkesutveckling, sociala medier, service design och undersökningar.

Tord Carnlöf, VD i nya Svensk Destinationsutveckling AB: ”Vi är mycket glada över den överenskommelse vi gjort med våra tidigare ägare. Vi kommer att expandera verksamheten och inleda fler och bredare samarbeten som kommer att stärka vår affär och våra möjligheter att inleda samarbeten med fler regioner, kommuner, företag och organisationer. Att verka i Sveriges nya basnäring för tillväxt och lönsamhet i dess företag ser vi som en angelägen uppgift. Vi är övertygade om att vi med vår affärsmodell kan tydliggöra värdet av samverkan i effektiva konstellationer och attraktiva erbjudanden”.

Källa: Svensk Destinationsutveckling AB www.svedest.se